top of page
Logo_VISIO_500.png

Indien de betrokken partijen (verzekeringsmaatschappij, verzekerde, makelaar) akkoord zijn, kunnen wij de situatie en de schade vanop afstand onderzoeken. Onze tool Visio Expertise vereist geen installatie van een derde app op de smartphone/tablet van de gebruikers. De makelaar of verzekeringsagent kan probleemloos inloggen vanop afstand. Ons systeem is een multi-user, professioneel en beveiligd systeem dat volledig geïntegreerd werd in de professionele app “Zéphyr”, die al onze experts gebruiken.

 

Hier vindt u, samengevat in enkele stappen, het verloop van een Visio Expertise uitgevoerd door DB Group.

1. Vóór de Visio Expertise

Zodra we de expertiseopdracht ontvangen van uw

verzekeringsmaatschappij, registreren we uw dossier in ons

computersysteem.

In de uren daarna neemt ons secretariaat persoonlijk contact op met u

en/of met uw verzekeringsagent/-makelaar, die kan worden betrokken bij

alle stappen van deze procedure.

 

We beoordelen samen telefonisch de haalbaarheid van een expertise op afstand die “Visio Expertise DB Group” heet. Het grote voordeel van dit type expertise ligt natuurlijk in de snelheid waarmee uw schadedossier wordt geregeld.

Als er aan de vereiste voorwaarden is voldaan, leggen we samen de dag en het uur vast waarop onze expert contact met u zal opnemen via uw smartphone/tablet om over te gaan tot de Visio Expertise van uw schade en de omstandigheden.

SITE_GSM_02_NL.png
visio_info_NL.png

Verzekerde

 

SITE_GSM_02_def_image.png

2. Tijdens de Visio Expertise

Op het afgesproken moment stuurt onze expert de uitgenodigde personen per sms of per e-mail een eenvoudige url. De gebruikers moeten dan gewoon vanop hun mobiele apparaat op deze link klikken. Klaar. Vanaf dat moment laat u zich gewoon leiden door de instructies die op het scherm verschijnen. Onze expert bekijkt snel en vanop afstand, op zijn tablet, de beelden die gefilmd werden met de smartphone/tablet waarvoor de geolocalisatie ingeschakeld is voor de duur van de expertise vanop afstand.

 

SITE_tablette_v02.png

Expert

 

SITE_PHOTOS_DEVIS_02.jpg

Indien nodig gaat de expert over tot het maken van foto’s van belangrijke punten van uw dossier (schade, oorsprong van het ongeval, eventuele bewijsstukken) Deze foto’s worden automatisch geïntegreerd in uw dossier en beschikbaar gesteld van uw verzekeringsmaatschappij.

 

Op het einde van de expertise stuurt onze expert, op basis van de gevisualiseerde technische elementen, de bijkomende inlichtingen die u gaf tijdens het gesprek en de eventuele bewijsstukken, automatisch een beoordeling van de schade naar het scherm van uw smartphone.

 

Aan de hand van de bijhorende knoppen kunt u dan kiezen om het voorstel te weigeren of te aanvaarden.

 

Indien u het aanvaardt, registreert ons informaticasysteem de melding die uw smartphone doorgeeft.

 

 

SITE_VALIDATION_NL.png

3. Na de Visio Expertise

Er wordt snel een eindverslag verzonden naar uw verzekeringsmaatschappij,

die dan kan overgaan tot uw schadeloosstelling overeenkomstig de algemene voorwaarden van uw contract.

 

In het geval van bijzondere moeilijkheden of weigering van het voorstel dat werd opgesteld door de expert, besluiten we om zo snel mogelijk een klassieke expertise ter plaatse uit te voeren.

"FAQ" Visio Expertise DB Group" (door DB Group International SRL)

 

1. Wat zijn de eventuele technische complicaties voor de verzekerde?

 

Er zijn er geen, aangezien onze oplossing geen installatie van een bijkomende app op het mobiele apparaat van de eindgebruiker vereist. Iedereen met een smartphone of een tablet kan de stroom Visio expertise opstarten door gewoon te klikken op de ontvangen url. 

 

2. Worden de foto’s die genomen worden tijdens Visio Expertise DB Group opgeslagen op de gebruikte smartphone?

Neen. De foto’s worden onmiddellijk doorgestuurd naar de server van DB Group waar ze gearchiveerd worden en gedurende 10 jaar beschikbaar blijven voor de verzekeringsmaatschappij. Ze worden niet opgeslagen op de smartphone en nemen er dus geen onnodige ruimte in.

 

3. Wat met de opslagruimte die nodig is voor de foto’s die genomen worden tijdens Visio Expertise DB Group?

 

Het formaat is ongeveer 200k/foto. Geen enkel opslagprobleem voor DB Group . Geen verandering in vergelijking met een expertise ter plaatse. De foto’s worden door DB Group gearchiveerd en blijven gedurende 10 jaar ter beschikking van de maatschappij, vanaf de afsluiting van het dossier.

 

4. Wie maakt de foto’s tijdens Visio Expertise DB Group ?

 

Zowel de expert via de mogelijkheid om foto’s te maken vanop afstand als de gebruiker van de smartphone.

 

5. Wat zijn de belangrijkste voordelen van Visio Expertise DB Group?

 

Snelheid van afwikkeling van de schaderegeling.

Onmiddellijke beslissing om bijvoorbeeld bewarende maatregelen te nemen.

 

6. Wat is de haalbare regelingstermijn voor een Visio Expertise DB Group-dossier?

 

48 uur na de ontvangst van de opdracht (zie verzendingswijze van de opdracht).

 

 

7. Voor welke schadetypes kan de Visio Expertise DB Group worden gebruikt?

 

Een exclusieve Visio Expertise DB Group is in de overeenkomst aangewezen voor dossiers van het type IDI-IDE-ITE-INC-IHV. De Visio Expertise DB Group kan echter worden geïntegreerd in de meest complexe dossiers, die dan worden beschouwd als “gemengd”, met andere woorden dossiers met bezoeken ter plaatse en de Visio Expertise DB Group om bepaalde stappen te controleren (bijv. demontage, opening).

 

8. Is de Visio Expertise DB Group bedoeld voor “meerdere deelnemers” (Verzekerde thuis, makelaar in zijn kantoor, reparateur in zijn werkplaats en expert in zijn kantoor)?

 

Ja, zonder enig probleem.

 

 

9. Hoe wordt het akkoord/de weigering van de verzekerde geformaliseerd op het voorstel?

 

Het voorstel wordt automatisch aan het einde van Visio Expertise DB Group verzonden naar het smartphonescherm, met de knoppen Aanvaarden-Weigeren. De keuze van de verzekerde wordt bekendgemaakt en geregistreerd door DB Group. We bewaren de officiële bewijzen van de aanvaarding/de weigering die afkomstig zijn van de smartphone die werd gebruikt voor de Visio Expertise DB Group.

 

 

10. Hoe worden de kapitalen geverifieerd in Visio Expertise DB Group?

 

Door vragen te stellen aan de verzekerde in het geval van een compositierooster.

Ancre 1
bottom of page