top of page

Hebben uw gebouw, uw materiaal of uw goederen schade opgelopen?

Wordt uw burgerlijke aansprakelijkheid ingeroepen door een derde?

Hebt u een geschil met een derde partij?

 

Om al deze redenen en op voorwaarde dat uw verzekeringsmaatschappij ons kantoor de opdracht heeft toegewezen, zal ons secretariaat, binnen 24 uur na de ontvangst van uw dossier,  contact opnemen met u en/of uw makelaar en bekijken we samen met u wanneer

er zo snel mogelijk een afspraak kan worden vastgelegd.

 

Zodra u op de hoogte bent gesteld van onze aanstelling, kunt u ook met ons contact opnemen via +32(0)78 05 00 00. Zorg ervoor dat u de referentie van uw schadedossier bij uw bedrijf bij de hand hebt.

 

 

 

Taak van de expert:

 

In het kader van de opdracht die uw verzekeringsmaatschappij ons heeft toevertrouwd zal onze expert uw schade beoordelen, de oorzaak ervan bepalen en eventuele beroepsmogelijkheden overwegen. Hij legt u duidelijk en gedetailleerd de berekeningswijze van zijn evaluatie uit, wat in geen enkel geval als een garantie mag worden beschouwd dat u deze bedragen ook effectief zullen worden uitbetaald.

 

Voor het bezoek van de expert:

 

Geef in de mate van het mogelijke de expert zoveel mogelijk

ondersteunende documenten (schatting van uw schade, foto's...). Dit kan de behandeling van uw dossier alleen maar versnellen.

Na het bezoek van de expert:

 

De expert bezorgt uw verzekeringsmaatschappij binnen de drie dagen na zijn bezoek zijn verslag. In het geval van een definitief verslag spreekt uw verzekeringsmaatschappij zich dan uit over de dekking van de schade en bepaalt zij het precieze bedrag van de vergoeding, rekening houdend met een eventuele franchise. In voorkomend geval wordt het verschuldigde bedrag door uw verzekeringsmaatschappij gestort op uw bankrekening.

 

U hebt schade geleden
bottom of page