top of page
ORDI_CLOUD_2018_900.jpg
U bent een verzekeringsprofessional

Meer dan 20 jaar ervaring, 27 deskundige medewerkers,

en 10 secretarissen staan voor u klaar. We ontwikkelen voortdurend onze computersysteem om verzekeringsmaatschappijen een bredere waaier aan competenties en strikte procedures aan te bieden bij de verwerking en het beheer van onze expertiseopdrachten. 

Deze kwaliteitsnormen voldoen aan, en gaan vaak verder dan,

de bestekvereisten van onze opdrachtgevers waartoe we ons hebben verbonden.

DB Group gebruikt de alomvattende IT-oplossing DIGITEASY met inbegrip van de mobiele app, een echte troef en waarborg voor efficiëntie voor de expert ter plaatse. 

Enkele concrete voorbeelden van onze procedures:

- Registratie van de ontvangen opdrachten en contactname met de schadelijder en/of de makelaar aan maximaal D+1;

-Onmiddellijk contact leggen in het kader van dringende opdrachten;

-Termijn om afspraken vast te leggen van D tot D+15 (behalve bij extreme weersomstandigheden);

-Geheel van de inkomende correspondentie, geïntegreerd aan maximaal D+1 en dus klaar om te worden behandeld door de expert of het secretariaat;

-Verzenden van het expertiseverslag binnen 3 dagen na de datum van de afspraak.

-De mogelijkheid voor het onmiddellijk sturen van een vereenvoudigd rapport.

De geografische locatie van onze verschillende experts, verdeeld over het hele Waalse grondgebied, alsook onze de ontwikkeling van onze “Paperless”-technologie laten toe om snel tussen te komen in heel het Franstalige deel van het land.

 

De toegewezen expert ontvangt immers, zodra het dossier door ons secretariaat werd ingeschreven, automatisch alle stukken op zijn tablet en kan dus de expertise uitvoeren en zelfs het dossier op afstand analyseren, bijvoorbeeld met het oog op het nemen van een aantal bewarende maatregelen.

 

Omwille van de efficiëntie is het persoonlijke gsm-nummer van onze experts altijd bekend en beschikbaar voor u. Neem rechtstreeks contact op met hen als u precieze informatie nodig heeft over een dossier. (Opm.: de agenda’s en dus ook de afspraken worden dan weer ALLEEN beheerd door ons secretariaat)

Onze bevoegdhedenmatrix:

Branche INC (private of industriële gebouwen)

 

Onderzoek naar oorzaak van brand

Gebouwschade en persoonlijke inboedel

Schade bedrijfsgebouw en -materiaal (specialisatie in machineschade)

Civiele techniek

Brand

Waterschade

Storm

Elektrische gevaren hoog- en laagspanning

 

 

Branche BA

 

BA Uitbating

BA Na levering

BA Privéleven

BA Beroepsaansprakelijkheid

Bijstand aan accountants voor inkomensderving

 

 

 

Bijzondere competenties:

 

Industriële en particuliere informatica

Weg- en wegennetuitrusting

Telefoon-, elektriteits-, glasvezel- en teledistributiekabels

Spoorwegmaterieel- en uitrusting

Boot en nautisch materiaal

Water- en gasleidingen

Wijnen en alcohol

Muziekinstrumenten

Industriële automatisering

Berekening van exploitatieverlies

bottom of page