top of page

Download onze app door de

geschikte QR-code te scannen

Hier vindt u, samengevat in enkele stappen, het verloop van een Visio Expertise uitgevoerd door DB Group.

1. Vóór de Visio Expertise

Zodra we de expertiseopdracht ontvangen van uw

verzekeringsmaatschappij, registreren we uw dossier in ons

computersysteem.

 

In de uren daarna neemt ons secretariaat persoonlijk

contact op met u en/of met uw verzekeringsmakelaar, die kan

worden betrokken bij alle stappen van deze nieuwe procedure.

 

We beoordelen samen telefonisch de haalbaarheid van een expertise op afstand die “Visio Expertise DB Group” heet.

Het grote voordeel van dit type expertise ligt natuurlijk in de snelheid waarmee uw schadedossier wordt geregeld.

 

Als er aan de vereiste voorwaarden is voldaan, installeren we samen onze app “Visio Expertise DB Group” op uw smartphone (iOS en Android).

 

 

We leggen samen de dag en het uur vast waarop onze expert contact met u zal opnemen via uw smartphone om over te gaan tot de Visio Expertise van uw schade en de omstandigheden.

 

Tijdens de Visio Expertise

Tijdens deze afspraak belt onze expert u (u of met uw verzekeringsmakelaar die ook aanwezig is) op uw smartphone of op die van uw makelaar, controleert samen met u en met hem enkele gegevens en vraagt om de telefoon op luidspreker te zetten en de app “Visio Expertise DB Group” op te starten.

 

Vanaf dat moment visualiseert onze expert op afstand, op zijn computerscherm, de beelden die werden gefilmd met de smartphone, waarvoor op het moment van de expertise op afstand de geolokalisatie was ingeschakeld. Hij verzamelt ook enkele technische gegevens zoals uw batterijpercentage, de kwaliteit van uw 3/4G-netwerk, wifi, en dit om ervoor te zorgen dat de Visio Expertise DB Group correct werkt.

 

3. Na de Visio Expertise

 

Er wordt snel een eindverslag verzonden naar uw verzekeringsmaatschappij,

die dan kan overgaan tot uw schadeloosstelling overeenkomstig de

algemene voorwaarden van uw contract.


In het geval van bijzondere moeilijkheden of weigering van het voorstel dat werd opgesteld door de expert, besluiten we om zo snel mogelijk een klassieke expertise ter plaatse uit te voeren.

Opmerking: De geolokalisatie van uw telefoon, alsook het verzamelen van de technische gegevens ervan (batterijpercentage, kwaliteit van het netwerk...) worden onmiddellijk beëindigd wanneer u de app “Visio Expertise DB Group” afsluit.

 

 

 

Indien nodig gaat de expert over tot het nemen van foto’s van belangrijke punten in uw dossier (schade, oorsprong van de schade, eventuele bewijsstukken).  Deze foto's worden automatisch in uw dossier opgenomen en ter beschikking gesteld van uw verzekeringsmaatschappij.

Aan het einde van de expertise verzendt onze expert u, op basis van de gevisualiseerde technische elementen, extra informatie die u tijdens de bespreking hebt verstrekt alsook eventuele bewijsstukken, automatisch een beoordeling van de schade op het scherm van uw smartphone.

 

Met behulp van de bijbehorende knoppen hebt u dan de keuze om dit voorstel te aanvaarden of te weigeren.

 

In het geval van aanvaarding registreert ons computersysteem de melding die uw smartphone doorgeeft. 

 

 

"FAQ" Visio Expertise DB Group" (door DB Group International SPRL)

 

1. Wat zijn de eventuele technische complicaties voor de verzekerde?

 

  •  De Visio Expertise DB Group wordt uiteraard uitsluitend aangeboden aan de verzekerden die beschikken over een smartphone. Normaal gezien zijn zij het gewend om met apps te werken. De eerste instructies worden gegevens tijdens het telefonische contact met het secretariaat. De makelaars met wie we samenwerken kunnen eveneens ter plaatse deelnemen (met hun eigen smartphone) aan de Visio Expertise DB Group van hun verzekerde die niet is uitgerust met technologie en die zelfs aan zich heeft laten voorbijgaan.

 

 

2. Wat is de identifier van de verzekerde voor de Visio Expertise DB Group?

 • De identifier is het gsm-nummer van de smartphone waarmee de afbeeldingen van de visio Expertise DB Group worden aangeleverd. Dit zou dus de smartphone van de verzekerde kunnen zijn, die van een naaste die meer thuis is in deze technologie, of zelfs die van de makelaar.

 

 

3. 3. Hoeveel opslagruimte is er nodig om de app Visio Expertise DB Group te installeren?

 

 • De app neemt ongeveer 8,2 MB in beslag. Gerekend op basis van een ouderwetse telefoon met 8 GB aan intern geheugen, neemt de app 1/1000e van de beschikbare ruimte in.

 

4. Worden de foto’s die worden genomen tijdens de Visio Expertise DB Group opgeslagen op de gebruikte smartphone?

 

 • Nee. De foto’s worden onmiddellijk doorgestuurd naar de DB-server waarop ze gedurende 10 jaar worden gearchiveerd en ter beschikking blijven van de verzekeringsmaatschappij. Ze worden niet opgeslagen op de smartphone en nemen dus geen onnodige ruimte in.

 

 

5. Hoe zit het met de opslagruimte die nodig is voor de foto’s die worden genomen op het ogenblik van de Visio     Expertise DB Group?

 

 • De grootte is ongeveer 200 kB per foto. Geen opslagproblemen voor DB Group. Geen verandering in vergelijking met een expertise ter plaatse. De foto’s worden gearchiveerd door DB Group en blijven tot tien jaar na het afsluiten van het dossier ter beschikking van de verzekeringsmaatschappij.

 

 

6. Wie neemt de foto’s tijdens de Visio Expertise DB Group?

 

 • Zowel de expert, via de functie op afstand, als de gebruiker van de smartphone.

 

 

7. Wat zijn de belangrijke voordelen van de Visio Expertise DB Group?

 

 • Snelheid van afwikkeling van de schaderegeling

 • Onmiddellijke beslissing om bijvoorbeeld bewarende maatregelen te nemen.

 

 

8. Wat is de haalbare regelingstermijn voor een Visio Expertise DB Group-dossier?

 

 • 48 uur na de ontvangst van de opdracht (zie verzendingswijze van de opdracht).

 

 

9. Voor welke schadetypes kan de Visio Expertise DB Group worden gebruikt?

 

 • Een exclusieve Visio Expertise DB Group is in de overeenkomst aangewezen voor dossiers van het type IDI-IDE-ITE-INC-IHV. De Visio Expertise DB Group kan echter worden geïntegreerd in de meest complexe dossiers, die dan worden beschouwd als “gemengd”, met andere woorden dossiers met bezoeken ter plaatse en de Visio Expertise DB Group om bepaalde stappen te controleren (bijv. demontage, opening).

 

 

10. Is de Visio Expertise DB Group met “meerdere deelnemers” momenteel haalbaar?(Verzekerde thuis,              makelaar in zijn kantoor, reparateur in zijn werkplaats en expert in zijn kantoor)

 

 • Op dit moment wordt de videostream niet gedeeld.

 

11. Hoe wordt het akkoord/de weigering van de verzekerde geformaliseerd op het voorstel?

 

 • Het voorstel wordt automatisch aan het einde van Visio Expertise DB Group verzonden naar het smartphonescherm, met de knoppen Aanvaarden-Weigeren. De keuze van de verzekerde wordt bekendgemaakt en geregistreerd door DB Group. We bewaren de officiële bewijzen van de aanvaarding/de weigering die afkomstig zijn van de smartphone die werd gebruikt voor de Visio Expertise DB Group.

 

 

12. Hoe worden de kapitalen geverifieerd in Visio Expertise DB Group?

 

 • Door vragen te stellen aan de verzekerde in het geval van een compositierooster.

 

 

Ancre 1
bottom of page